Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Muzikohrátky

Mnoho dětí a dospělých s autismem dokáže lépe vnímat rytmus a melodii, než mluvené slovo. Dokáží se tak snáze uvolnit, komunikovat s okolím, navázat při aktivitě kontakt s ostatními. U některých klientů využíváme při této aktivitě vizuální doprovod – malované písničky, tematické obrázky, noty. Během aktivity se klienti mohou zapojit do činnosti zpěvem, hrou s tělem nebo hrou na různé hudební a perkusní nástroje. Při práci s hudbou a tóny dochází k rozvoji soustředění, komunikace a rozvíjí se sociálně komunikační dovednosti.

Lektor střídá hru na různé hudební nástroje, aktivity může doprovázet zpěvem doplněným pohybovými aktivitami. Využívá také poslechu hudby a motivuje klienty ke zpěvu nebo hraní na nástroje. Cílem aktivity je vytvořit podnětné prostředí pro koncentraci a rozvoj vnímání klientů, navodit příjemnou atmosféru a uvolnění.

Hlavička pozadí