Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Pracovní terapeutická dílna

Ne každý má doma možnost pracovat v dílně a vyzkoušet si, co vše se dá ze dřeva a jiných materiálů vyrobit. Hlavním cílem aktivity je prohloubení nejen pracovních, ale i komunikačních a sociálních dovedností. Prostřednictvím běžných prací v dílně je rozvíjena jemná i hrubá motorika. Klienti mají možnost se učit základním pracovním dovednostem s různými materiály pod vedením zkušeného odborného pracovníka.

Klienti v pracovní dílně vyrábějí předměty ze dřeva a jiných materiálů, pro výrobu předmětů mají k dispozici podrobný postup. Při výrobě předmětů a při dalších pracích má každý klient zodpovědnost za svěřený úkol. Klienti mezi sebou spolupracují, vymýšlejí postupy jednotlivých prací, komunikují a učí se respektovat názor  druhého. To vše vede k posílení a prohloubení jejich komunikačních a sociálních dovedností.

Pracovní dílnu v Autis Centru si klienti sami zrenovovali a prostor vymalovali. Pracovní dílna je vybavena potřebným nářadím, soustruhem, různými druhy pil, truhlářskými ponky, regály apod.

Hlavička pozadí