Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Aktivity za využití behaviorálních přístupů a speciálních metod práce

Individuální aktivity za přítomnosti rodiče

Rodič je výjimečný a hlavní terapeut pro své dítě, zvláště v rané intervenci, kdy může s dítětem pracovat během celého dne. Z tohoto důvodu v případě zájmu rodičů proškolujeme v rámci rané intervence samotné rodiče, protože na nich leží zátěž každodenní práce s dítětem. Pomocí odborného vedení a individuální práce s dítětem při využití behaviorálních přístupů a speciálních metod práce za přítomnosti rodiče se rodiče sami učí, jak s dítětem efektivně pracovat.

  • Při individuální aktivitě je žádoucí přítomnost rodiče, který tak přímo získává zpětnou vazbu, jak s vlastním dítětem s autismem pracovat, komunikovat a rozvíjet ho v domácím i jiném prostředí.

Cílem individuální aktivity je proces generalizace – přenesení naučených dovedností do různých (nových) prostředí (domov, školka, škola, apod.) V rámci aktivity jsou využívány základní verbální i neverbální komunikační vzorce, kdy důraz je kladen na zpětnou vazbu klienta (oční kontakt, sdílená pozornost). Odborný pracovník usiluje o posílení zdravého sebevědomí a upevnění žádoucího chování osoby s autismem. Klient je v návaznosti na jeho chování poskytována okamžitá zpětná vazba a je odborným pracovníkem oceňován za konkrétní jednání, resp. za to, co udělal správně.

Individuální aktivity o délce 50 minut jsou cíleny na rozvoj specifických dovedností klienta, přičemž zásadní je zaměření na zónu nejbližšího vývoje dítěte. Podle úrovně vývoje klienta se odborný pracovník zaměřuje na rozvoj pracovního chování, komunikace, porozumění sociálním situacím, nácvik hry a imitace. Aktivity mohou být také zaměřeny na práci s úzkostí a minimalizaci problémového chování.

Skupinové aktivity

Skupinové nácviky probíhají zpravidla bez účasti rodičů a trvají 45 minut (15 minut – rozbor videí s dítětem za přítomnosti rodiče, 30 minut samotný nácvik – bez přítomnosti rodiče).

Nácvik je zaměřen na dovednost sdílet hru s druhým a rozvíjet ji, vyvození a zpevňování základních komunikačních vzorců s využitím neverbální komunikace (zpětná vazba za využití očního kontaktu, sdílené pozornosti), posilování dovedností nezbytných ke kooperaci a hře s kamarádem: střídání, čekání, kladení otázek.

  • Důraz je kladen i na budování zdravého sebevědomí, k čemuž slouží i pozitivní zpětná vazba pomocí videonahrávky, která umožňuje dětem lépe vnímat vlastní jednání (vycházíme z principů videotréninku interakcí). Nácviky vedou 2 odborní pracovníci, asistent pořizuje nahrávku a fotí.

Vždy po 4 sezeních poskytují odborný pracovník rodičům konzultaci, v jejímž rámci mu předává informace o průběhu nácviků a konzultuje s rodiči další možnosti rozvoje dítěte.

Bližší podrobnosti sdělí vedoucí sociálně aktivizační služby při osobním jednání.

Hlavička pozadí