Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Autismus – jak ho poznat?

V odborné literatuře se lze dočíst, že porucha autistického spektra je vrozená porucha některých mozkových funkcí, která způsobuje, že dítě prožívá, myslí a chová se jinak než jeho vrstevníci. Podle statistik se zhruba každé 70. dítě narodí s projevy charakteristickými pro poruchu autistického spektra (PAS, autismus).

U dětí s autismem lze pozorovat odlišný duševní/mentální vývoj, potíže zejména v oblasti komunikace, interakce s okolím, představivosti, emocionální empatii či při chápání běžných denních úkolů. Některé děti nemluví, nedokáží si představit, co si někdo jiný myslí, mívají záchvaty vzteku a jejich mozek bývá zahlcen podněty, které nedokáží filtrovat. Děti s autismem nejsou zlé ani nevychované, ale mají problém porozumět tomu, co se kolem nich odehrává a tak je pro ně komunikace s ostatními obtížná. Svět kolem nich se pro ně se všemi těmito překážkami stává chaotický a zmatečný. Naopak v některých oblastech mohou vynikat, např. mívají dobrou mechanickou paměť, malují nebo jsou nadprůměrně schopní v oblasti IT. Péče o člověka s PAS je od jeho nejútlejšího věku nadmíru obtížná a vyčerpávající. Narušený duševní vývoj dítěte silně ovlivňuje chod celé rodiny. Vyžaduje citlivý a vhodný přístup v rodinném i školním prostředí a včasnou odbornou pomoc.

Jako neexistuje žádný modelový člověk s diagnózou autismu, tak neexistuje žádná univerzální metoda, která dokáže dítěti s autismem pomoci. Vždy je třeba osvědčené přístupy přizpůsobit konkrétnímu dítěti a jeho rodině. 

Každé dítě s autismem je jiné, žádné nemá všechny projevy

 • málo reaguje na pokyny, málo spolupracuje
 • málo komunikuje s ostatními, nebo vůbec nedokáže komunikovat
 • méně frekventovaný oční kontakt
 • málo používá nebo chybí sociální úsměv
 • nezapojí se aktivně do dětských her, např. paci paci
 • může mít časté záchvaty vzteku
 • je tvrdohlavé
 • je obtížné získat a/či udržet jeho pozornost, sdílet se s ním (zážitky, emoce, hru)
 • je pohlcené svými zájmy, fascinace různými předměty, detaily
 • s hračkami si hraje odlišným způsobem
 • málo si hraje
 • často si hraje o samotě
 • zabývá se určitými věcmi dokola (točí, otevírá, zavírá, řadí stále dokola)
 • zvláštní pohyby (třepe rukama, poskakuje, chodí po špičkách)
 • chybí interakce s lidmi (ignoruje je) nebo je jeho interakce neadekvátní situaci
 • nedokáže se zařadit mezi ostatní děti
 • fixuje se neadekvátně na určité hračky nebo předměty
 • působí dojmem, že neslyší, jako by žilo ve vlastním světě (nereaguje např. na jméno)
 • přehnaně reaguje na některé zvuky, vůně, chutě (odmítá jíst, chodit do obchodu..)
 • vyvíjí se velmi nerovnoměrně
 • chybí živá mimika a gestika
 • obtížně se přizpůsobuje změnám, reaguje na ně přehnaně, úzkostně

Včasná diagnóza a včasná odborná pomoc může Vám a Vašemu dítěti pomoci k lepšímu startu do života a zmírnění dopadů poruchy na vývoj dítěte a fungování celé rodiny.

Nikdy nemůžeme s naprostou jistotou říci, která cesta pomoci je ta správná, vždy však s nejlepším vědomím nabízíme rodičům a jejich dětem s autismem různé možnosti a hledáme společné postupy, které jsou rodiny ochotné akceptovat. Naše úsilí vždy směřuje k tomu, aby lidé s autismem a jejich rodiny byli v životě šťastní.

Hlavička pozadí