Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Chci pomoci centru

Koncerty ze statku pro Autis Centrum

Každou sobotu od 18:00 h můžete shlédnout na našich Facebookových stránkách koncerty Jany Šrejmy Kačírkové, která je patronkou Autis Centra. Tyto charitativní koncerty pořádá ve spolupráci se Šporcl Arts.

Autis Centrum můžete podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru:

  • DMS AUTIS 30
  • DMS AUTIS 60
  • DMS AUTIS 90

Telefonní číslo pro zaslání DMS: 87 777

Děkujeme.

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

Podpořit nás můžete i pomocí QR kódu, platbou na transparentní sbírkový účet 223830888/0600.

 

Vaše pomoc je důležitá z několika důvodů:

  • můžeme jezdit do rodin a poskytovat péči terénní formou,
  • pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám nebýt izolováni od společnosti,
  • pomáhá pečujícím rodinám odpočinout si od náročné péče,
  • umožňuje zapojit lidi s těžší formou autismu do společnosti,
  • cítíme, že naši práci vnímáte jako smysluplnou a oceňujete ji,
  • motivuje nás k dalšímu vzdělávání a předávání zkušeností ostatním.

Na co přispíváte

Běžný provoz

Nájem, energie, mzdy odborných pracovníků, sociálních pracovníků, asistentů, jejich pravidelná odborná školení, supervize, knihy do půjčovny odborné literatury, speciální pomůcky pro klienty, materiál pro výrobu pomůcek, zejm. vizuální pomůcky, provozní materiál a potřeby, vybavení hřiště pro děti a dospělé s autismem, vybavení relaxační místnosti, herny, provoz automobilů pro terénní službu v rámci Jihočeského kraje.

Nové prostory

V roce 2021 – 22 plánujeme rozšířit sociální služby o službu týdenního stacionáře pro naše dospělé klienty, jejichž péči už rodiny těžko zvládají. Tuto službu potřebujeme jako sůl, protože naši dospělí klienti pobývají ve stejné budově jako malé děti s autismem. Finance potřebujeme především na vnitřní vybavení stacionáře.

 

Hlavička pozadí