Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Projekty a akce

Sociální služby Autis Centrum, o.p.s.

Děkujeme Jihočeskému kraji za finanční podporu našich sociálních služeb v roce 2020. Finanční prostředky z rozpočtu Jihočeského kraje v celkové výši 7 700 000 Kč byly poskytnuty na Odlehčovací službu, Sociálně aktivizační službu a službu Raná péče. Díky této významné podpoře Jihočeského kraje jsme mohli zajistit stabilní fungování základních činností v těchto službách i přes nepřízeň v období covidu a také pracovat na jejich dalším rozvoji. Sociálních služeb Autis Centra využívá více jak 80 klientů.

Autis Centrum, o.p.s. – odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby, raná péče

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice za opětovnou finanční podporu sociálních služeb Autis Centra. V roce 2020 byly naše sociální služby podpořeny částkou ve výši 400 000 Kč. Tato částka byla určena pro zajištění poskytování Odlehčovací služby, Sociálně aktivizační služby a služby Raná péče.
Díky této podpoře se nám podařilo zachovat poskytování našich služeb v potřebném rozsahu i přes náročná organizační a hygienická omezení v době covidu.

MaRUNka běh 2020

Letošní Běh Marunka v Besednici byl především akcí, která má spojovat lidi a pomáhat. U této příležitosti jsme zavzpomínali na Marušku, která před svým předčasným odchodem z tohoto světa byla naší pracovnicí. Děkujeme všem, kteří se postavili na start a vyběhali pro Autis Centrum částku 29 290,- Kč určenou na vybavení nově vznikajícího stacionáře.

 

Charitativní virtuální modrý běh 2020

Tento rok z důvodu pandemie Covid-19 nemohla proběhnout akce Modrý běh, tak jsme alespoň uskutečnili virtuální podobu tohoto běhu. Všichni, kdo se zapojili do Charitativního virtuálního modrého běhu, pomohli přispět na nový stacionář. Díky všem zúčastněným se podařilo vybrat úžasných 110.000,- Kč.

Osvětová konference Život s autismem

V rámci projektu byl ve dnech 14. – 16. 8. 2020 zrealizován seminář pro skupinu pečujících
osob s  Mgr. Přemyslem Mikolášem, psychologem a psychoterapeutem ze sdružení ADAM –
autistické děti a my. Seminář byl zaměřen na kompetence rodiče, prevenci syndromu
vyhoření a duševní hygienu. Dále byly v rámci projektu vytištěny letáky. Leták je ke zhlédnutí zde.

Aktivity projektu jsou podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Charitativní akce „MaRUNka běh 2019“

Nesmírně si vážíme daru ve výši 34 760 Kč, který Autis Centru věnovala rodina Marušky Jarošové. Našemu centru Maruška pomáhala a starala se s velkou ochotou a pečlivostí o děti s autismem. Maruška však nečekaně odešla z tohoto světa. Besednickým MaRUNka během si nechceme připomínat její odchod, ale naopak si připomenou to, jaká Maruška byla. Maruška vždy myslela na druhé, snažila se pomáhat všem kolem sebe a měla dar spojovat lidi. Maruška ráda běhala a zajímala se o charitu. MaRUNka běh může pokračovat v její započaté práci, které se chtěla věnovat i v budoucnu.

  • Výtěžek MaRUNka běhu bude použit na speciální vybavení stacionáře pro dospívající a dospělé klienty s autismem, o které se Maruška starala. Výstavba stacionáře v Autis Centru bude započata v roce 2020. Klientům, kterým Maruška pomáhala, tak MaRUNka běh pomůže i v budoucnu.

Projekt „Včasná pomoc pro rodiny dětí s autismem“

V rámci programu „Globus Lepší svět“ byl podpořen projekt Včasná pomoc pro rodiny dětí s autismem.

Projekt byl zaměřen na včasnou pomoc rodinám dětí s autismem ve věku 1,5 až 7 let. V rámci projektu získali rodiče kompetence potřebné k rozvoji dítěte s autismem. Díky projektu byla realizována supervizní setkání rodičů s psychoterapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem z ADAM – autistické děti a my a odborné znalosti pracovníků Autis Centra. Pro ranou péči Autis Centra byly zakoupeny speciální pomůcky, kterými byla vybavena půjčovna centra.

Osvětová akce „Modrý běh 7. ročník“

Letošního Modrého běhu v českobudějovické Stromovce se zúčastnilo bezmála 500 běžců! Měli jsme obrovskou radost za takovou podporu díky níž víme, že naše práce má smysl. Celkový výtěžek akce byl 136 000 Kč a byl použit na provoz Autis Centra a zakoupení nového vozu pro ranou péči.

 

Charitativní „Andělské akce“

Neuvěřitelná částka 131 253 Kč se pro naše klienty podařila nashromáždit díky vám všem, kteří jste se přišli v předvánočních dnech bavit na Andělské akce. Moc děkujeme Barča Povišerová za osobní nasazení a jejímu týmu za skvělou organizaci.

  • Výtěžek Andělských akcí byl částečně použit na vybudování houpaček pro naše dospělé klienty. Ve zbytku budou finance použity na speciální vybavení stacionáře pro dospívající a dospělé klienty s autismem, jehož výstavba začne v roce 2020.

 

Projekt „I dospělí se rádi houpají“

Houpačky pomáhají klientům s autismem relaxovat, aktivovat smyslové vnímání, dodávají jim pocit pohody a umožňují vyplnit jejich volný čas. Pobyt na houpačkách je pro některé z nich velmi žádoucí a vyhledávanou činností jak přes týden v rámci sociálně aktivizační činnosti, tak o víkendech při odlehčovacích pobytech. V rámci projektu byly pořízeny speciální houpačky s vyšší nosností v hodnotě 116 470 Kč pro dospělé klienty s autismem.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice, a to ve výši 40 000 Kč. Na projektu se v rámci Burzy filantropie pořádané organizací DialogCB, z.s. podíleli INPRESS tiskárna, Holistic management, TKP geo, ČEVAK, a.s., Industrial advisors, s.r.o., Ging, s.r.o., celkovou částkou 40 774 Kč. Dále byly na vybudování houpaček pro dospělé klienty využity finanční prostředky Andělských akcí ve výši 35 696 Kč.

 

 

Hlavička pozadí