Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Letní příměstské tábory

Léto a obzvláště prázdniny jsou obdobím náročným pro rodiče zdravých dětí, a což teprve pro rodiče pečující celoročně o dítě s autismem. Takový rodič nemá mnoho možnosti, jak a kde zajistit péči o své dítě, když nechodí do školy. Problémem také bývá, že mnohé děti s autismem se kvůli svému postižení nemohou účastnit běžných táborů. Právě proto Autis Centrum připravuje každoročně pro děti s autismem až sedm turnusů letních příměstských táborů.

Letní tábory probíhají v prostorách Autis Centra. Většina dětí s autismem má na táborech svého asistenta, aby tábor úspěšně zvládly a aby byly respektovány jejich individuální potřeby. Na každý týden je připraven harmonogram tábora, který zohledňuje individuální potřeby každého klienta. Náplní táborů jsou pohybové aktivity, výtvarné činnosti, výlety, procházky, soutěže, návštěva kina, zoo a mnoho dalších aktivit.

Rok 2020

Termíny táborů:

 • 7. – 10. července
 • 13. – 17. července (pouze pro klienty rané péče)
 • 20.- 24. července
 • 27. – 31. července
 • 3. – 7. srpna
 • 17. – 21. srpna (pouze pro klienty rané péče)
 • 24. – 28. srpna

Tábory budou probíhat v čase od 8:00 do 16:00 hodin. Přesná cena tábora je závislá na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábor je částečně hrazen klienty.

V roce 2020 je financování asistentů na příměstských táborech v Autis Centru hrazeno z grantu společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

 

Muzikoterapeutický tábor v Bukové u Nových Hradů

 • muzikoterapeutický tábor pro rodiny dětí s autismem v Bukové u Nových Hradů proběhne od 10. do 16. srpna 2020
 • zajištěna asistence u dětí s autismem při odpolední a dopoledních aktivitách, celodenně k dispozici muzikoterapeutické harmonizační lůžko, ve volném čase promítání filmů a pohádek, táboráky, stezka odvahy, večerní Snoezelen, trampolína, hřiště pro míčové hry
 • ubytování v chatkách, strava zajištěna
 • bližší informace o táboře v Bukové podá Bc. Klára Paukovičová, paukovicova@autiscentrum.cz.

V roce 2020 byl tábor pro rodiny realizován za podpory EPP – Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ ve výši 50 000 Kč a Nadačního fondu AutTalk ve výši 15 000 Kč.

Rok 2019

Veliké poděkování za uspořádání šesti turnusů prázdninových táborů v Autis Centru v roce 2019 patří Rotary klubu České Budějovice a jejich kolegům z rakouského Freistadtu, kteří zajistili financování asistentů na těchto táborech finanční částkou 74 000 Kč.

Hlavička pozadí