Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Letní příměstské tábory

Léto a obzvláště prázdniny jsou obdobím náročným pro rodiče zdravých dětí, a což teprve pro rodiče pečující celoročně o dítě s autismem. Takový rodič nemá mnoho možnosti, jak a kde zajistit péči o své dítě, když nechodí do školy. Problémem také bývá, že mnohé děti s autismem se kvůli svému postižení nemohou účastnit běžných táborů. Právě proto Autis Centrum připravuje každoročně pro děti s autismem až šest turnusů letních příměstských táborů.

Letní tábory probíhají v prostorách Autis Centra. Většina dětí s autismem má na táborech svého asistenta, aby tábor úspěšně zvládly a aby byly respektovány jejich individuální potřeby. Na každý týden je připraven harmonogram tábora, který zohledňuje individuální potřeby každého klienta. Náplní táborů jsou pohybové aktivity, výtvarné činnosti, výlety, procházky, soutěže, návštěva kina, zoo a mnoho dalších aktivit.

Rok 2020

Termíny táborů:

  • 7. – 10. července
  • 13. – 17. července (pouze pro klienty rané péče)
  • 20.- 24. července
  • 27. – 31. července
  • 3. – 7. srpna
  • 24. – 28. srpna

Tábory budou probíhat v čase od 8:00 do 16:00 hodin. Přesná cena tábora je závislá na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábor je částečně hrazen klienty.

V roce 2020 je financování asistentů hrazeno z grantu společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

 

Rok 2019

Veliké poděkování za uspořádání šesti turnusů prázdninových táborů v roce 2019 patří Rotary klubu České Budějovice a jejich kolegům z rakouského Freistadtu, kteří zajistili financování asistentů na těchto táborech.

Hlavička pozadí