Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Letní příměstské tábory

Léto a obzvláště prázdniny jsou obdobím náročným pro rodiče zdravých dětí, a což teprve pro rodiče pečující celoročně o dítě s autismem. Takový rodič nemá mnoho možnosti, jak a kde zajistit péči o své dítě, když nechodí do školy. Problémem také bývá, že mnohé děti s autismem se kvůli svému postižení nemohou účastnit běžných táborů. Právě proto Autis Centrum připravuje každoročně pro děti s autismem až šest turnusů letních příměstských táborů.

Letní tábory probíhají v prostorách Autis Centra. Většina dětí s autismem má na táborech svého asistenta, aby tábor úspěšně zvládly a aby byly respektovány jejich individuální potřeby. Na každý týden je připraven harmonogram tábora a v jeho rámci individuální plány klientů. Na programu bývají např. pohybové aktivity, výtvarné činnosti, výlety, procházky, soutěže, návštěva kina, zoo a mnoho dalších aktivit.

Tábory probíhají v čase od 8:00 do 16:00 hodin. Jsou částečně hrazeny rodiči. Ceník táborů dáváme rodičům na vědomí s předstihem, stejně jako termíny táborů na další rok.

Veliké poděkování za uspořádání šesti turnusů prázdninových táborů v roce 2019 patří Rotary klubu České Budějovice a jejich kolegům z rakouského Freistadtu, kteří zajistili financování asistentů na těchto táborech.

Hlavička pozadí