Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 1. 1. 2019

Účinný ode dne: 1. 1. 2019

Služba Cena
 

RANÁ PÉČE

 

Základní sociální poradenství bezplatně
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti bezplatně
Návštěva ve školském zařízení (ve spolupráci s SPC) bezplatně
Individuální konzultace pro rodiče bezplatně
Základní sociální poradenství bezplatně
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím bezplatně
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí bezplatně
 

Fakultativní služby

 

Individuální nácviky (metoda O. T. A.) za přítomnosti rodiče  

500,-Kč/50 min.

  • práce s batolaty
  • práce s dítětem nad 3 roky
Odborné konzultace (metoda O. T. A.) 500,- Kč/50 min.
Vstupní blok do rodinného systému (metoda O. T. A.) 1.500,-Kč/90 min.
 

Půjčovna pomůcek a odborné literatury

 

Odborná literatura – jednorázový poplatek 100,-Kč/6 měsíců
Pomůcky 200,-Kč/6 měsíců
Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
Hlavička pozadí