Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Fakultativní služby

Půjčovna pomůcek

Pro rodiče, příp. další pečující osoby je k dispozici v sídle poskytovatele služby. Půjčovna obsahuje speciální pomůcky a hračky napomáhající rozvoji dítěte.

Pomůcky lze vybrat ze seznamu pomůcek, který má u sebe poradce a zapůjčit si je pro využívání v domácím prostředí. Poradce přiveze vybrané pomůcky s sebou do rodiny nebo je lze vyzvednout v sídle poskytovatele. Pomůcky lze objednat i elektronicky na emailu info@auticentrum.cz. Obvyklá výpůjční doba jsou 2 měsíce.

Půjčovna odborné literatury

Pro rodiče, příp. další pečující osoby je k dispozici v sídle poskytovatele služby. Půjčovna obsahuje knihy zaměřené na problematiku autismu, rozvoje a péče o dítěte s autismem, sourozence a související témata.

Odbornou literaturu lze vybrat ze seznamu knih, který je k dispozici u poradce a zapůjčit si je pro využívání v domácím prostředí. Poradce přiveze vybrané knihy s sebou do rodiny nebo je lze vyzvednout v sídle poskytovatele. Knihy lze objednat i elektronicky na emailu info@auticentrum.cz. Obvyklá výpůjční doba jsou 2 měsíce.

Individuální nácviky (metoda O.T.A.) za přítomnosti rodiče

Rodič je výjimečný a hlavní terapeut pro své dítě, zvláště v rané intervenci, kdy může s dítětem pracovat během celého dne. Z tohoto důvodu v případě zájmu rodičů proškolujeme v rámci rané intervence samotné rodiče, protože na nich leží zátěž každodenní práce s dítětem. Pomocí odborného vedení a individuální práce s dítětem při využití metody O.T.A. za přítomnosti rodiče se rodiče sami učí, jak s dítětem efektivně pracovat.

Úhrada za fakultativní služby je uvedena v ceníku.

Hlavička pozadí