Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým rané péče

Tým rané péče zajišťuje poskytování terénní a ambulantní formy rané péče. Tvoří jej vedoucí rané péče, poradci rané péče a koordinátor rané péče jako kontaktní pracovník.

Mgr. Ingrid Baloun

vedoucí rané péče
Email: baloun@autiscentrum.cz

Odpovídá za chod služby rané péče, kontroluje a superviduje poradce rané péče.

Ing. Michaela Švecová

koordinátorka rané péče
Mobil: 775 566 160
Email: svecova@autiscentrum.cz

Koordinuje aktivity rané péče, harmonogram akcí, výjezdů, spravuje autoprovoz, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, zajišťuje exkurze, řeší záležitosti v oblasti vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a stážistů, zpracovává vnitřní pravidla služby a metodiky.

Bc. Kristýna Kapriová

poradkyně rané péče
Mobil: 608 878 058
Email: kapriova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči klientům na základě individuálních plánů, komunikuje s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Bc. Veronika Wohnigová

poradkyně rané péče
Mobil: 778 044 746
Email: wohnigova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči klientům na základě individuálních plánů, komunikuje s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Bc. et Bc. Linda Valášková

poradkyně rané péče
Mobil: 774 166 645
Email: valaskova@autiscentrum.cz
Spravuje půjčovnu pomůcek a odborné literatury, zajišťuje odbornou péči klientům na základě individuálních plánů, komunikuje s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Bc. Iva Minářová

sociální pracovník
Mobil: 773 880 904
Email: minarova@autiscentrum.cz

Komunikuje s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů a na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

 

 

Hlavička pozadí