Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Sociálně aktivizační služba

Je mnoho přístupů k autismu, žádný však není univerzální. Společně s klientem zkoušíme najít tu nejlepší cestu. V Autis Centru dobře víme, že naši klienti jsou osobnostmi, individualitami, mají svoji povahu, která s autismem nesouvisí. Každý má rád něco jiného, někdo je společenský, jiný má rád klidnější aktivity. Cílem aktivit a služeb Autis Centra je zapojení do kolektivu, možnost navázat nová přátelství, zažít a naučit se něco nového nebo rozvíjet dovednosti. 

Cílová skupina

Služba je určena dětem a dospělým s poruchou autistického spektra a jinou vývojovou pervazivní poruchou ve věku 3 – 45 let z celého Jihočeského kraje.

Aktivity

Nabízené aktivity se zaměřují na rozvoj hrubé a jemné motoriky, fyzické kondice a obratnosti prostřednictvím pohybových a sportovních aktivit. Klienti mohou využít také aktivity zaměřené na oblast hudební, kdy podporujeme rozvoj smyslového vnímání pomocí hudby, písní a tance, a také oblast výtvarnou a terapeuticky pracovní, při níž využíváme různé výtvarné a keramické techniky, pracovní postupy. V rámci smysluplného trávení volného času usilujeme, aby se klienti procvičili v sociálních dovednostech nebo sebeobslužných činnostech, poznávali nová místa a nacházeli nové kamarády.

Aktivity jsou určené zvlášť pro klienty s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem a zvlášť pro ostatní klienty s autismem, kteří potřebují více podpory.

Cíle aktivit jsou nastaveny v individuálním plánu klienta.

Jaké aktivity můžete využít:

 • pohybové a sportovní aktivity (např. Fitness loděnici, lezecká stěně LANOVKA, Jump aréna, cyklostezka, bazén, hřiště apod.) nebo v Autis Centru za využití sportovního náčiní (např. speciální tříkolky, basketbalový koš, branky, míče, florbalové hole, stůl na stolní tenis, švihadlo, herní prvky na hřišti apod.),
 • výtvarné a keramické aktivity (práce s různými materiály a za využití různých technik),
 • muzikohrátky, při nichž jsou používány hudební pomůcky (např. perkusní nástroje, bubny, klávesy, obrázkové písničky, CD apod.),
 • pracovní terapeutická dílna (trénink pracovních dovedností se dřevem, kovem a jinými materiály, využívány pracovní ponky a ruční nářadí),
 • relaxace na harmonizačním lůžku (rezonanční terapie)
 • aktivity doplňkové – aktivity využívané jako náhradní program v případě, že se klient nechce účastnit aktivity domluvené v individuálním plánu (např. práce s iPady, relaxace ve smyslové místnosti, deskové hry, pobyt v herně),
 • nácviky sociálních dovedností:
  • nácviky sociálních dovedností, při kterých trénujeme zejm. schopnost orientovat se a cestovat MHD, nakupovat, organizovat si svůj čas, vést diář, telefonovat či zařídit své osobní záležitosti na úřadech, obsluhu běžných spotřebičů, zacházení s penězi, nakupování, vaření a další sebeobslužné a potřebné sociálně komunikační dovednosti.
  • v rámci skupinových nácviků sociálních dovedností společně navštěvujeme běžně dostupné aktivity, např. divadlo, kino, restaurace, kavárny, výstavy apod. V rámci skupinových nácviků zdokonalujeme dovednosti, které používáme v mezilidských vztazích, učíme se správně číst sociální situace, najít řešení, sdělovat své potřeby, mluvit o svých pocitech, získáváme zpětnou vazbu od ostatních.

Služba je poskytována přímo v Autis Centru nebo v okolí.

V objektu Autis Centra se nachází: výtvarná a keramická dílna, místnost pro nácviky sociálních dovedností, pro muzikohrátky a terapii na harmonizačním lůžku, pracovní dílna s ponky, smyslová relaxační místnost, herna – společenská místnost, kuchyňka s jídelnou pro nácviky sociálních dovedností, zahrada s herními prvky.

Úhrada za službu

Služba v rozsahu základních činností je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně, při některých aktivitách si klienti mohou přispívat na materiál, zakoupení speciálních pomůcek, dopravu, vstupy, občerstvení apod.

Aktivity za využití metody O.T.A. (Open Therapy of Autism)

Individuální aktivity

Aktivity probíhají za přítomnosti rodiče, který tak přímo získává zpětnou vazbu, jak s vlastním dítětem s autismem pracovat, komunikovat a rozvíjet ho v domácím i jiném prostředí. Aktivity jsou zaměřeny na oblasti, které dítě s autismem zatím nezvládá, jednotlivé kroky jsou nastaveny společně s rodičem.

Individuální terapeutické aktivity o délce 45 minut jsou cíleny na rozvoj specifických dovedností dítěte podle jeho úrovně v těchto oblastech:

 • pracovní chování,
 • komunikace,
 • sebe obslužné dovednosti,
 • sociálně komunikační dovednosti,
 • hra a imitace.

Skupinové aktivity

Skupinové nácviky trvají 45 minut (15 minut – rozbor videí s dítětem za přítomnosti rodiče, 30 minut samotný nácvik – bez přítomnosti rodiče). Vždy po 4 sezeních poskytují terapeuti rodičům konzultaci, v jejímž rámci terapeut předává informace o průběhu nácviků a konzultuje s rodiči další možnosti rozvoje dítěte.

Nácvik je zaměřen na sociálně komunikační dovednosti, kooperaci a hru. K posílení zdravého sebevědomí slouží pozitivní zpětná vazba pomocí videonahrávky, která umožňuje dětem lépe vnímat vlastní jednání (vycházíme z principů videotréninku interakcí).

Jedná se o fakultativní službu, která je hrazena klientem.

Provoz služby
Pondělí – čtvrtek: 7:30 – 18:30
Pátek: 7:30 – 16:00

Provoz aktivit
Pondělí – pátek: 7:30 – 16:00

Kontaktní pracovník:

Bc. Veronika Wohnigová
vedoucí sociálně aktivizační služby
Mobil: 720 955 180
Email: wohnigova@autiscentrum.cz

 

 

Hlavička pozadí