Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Sociálně aktivizační služba

Je mnoho přístupů k autismu, žádný však není univerzální. Společně s klientem zkoušíme najít tu nejlepší cestu. V Autis Centru dobře víme, že naši klienti jsou osobnostmi, individualitami, mají svoji povahu, která s autismem nesouvisí. Každý má rád něco jiného, někdo je společenský, jiný má rád klidnější aktivity. Cílem aktivit a služeb Autis Centra je zapojení do kolektivu, možnost navázat nová přátelství, zažít a naučit se něco nového nebo rozvíjet dovednosti. 

Cílová skupina

Služba je určena dětem a dospělým s poruchou autistického spektra a jinou vývojovou pervazivní poruchou ve věku 3 – 45 let z celého Jihočeského kraje.

Aktivity

Nabízené aktivity se zaměřují na rozvoj hrubé a jemné motoriky, fyzické kondice a obratnosti prostřednictvím pohybových a sportovních aktivit. Klienti mohou využít také aktivity zaměřené na oblast hudební, kdy podporujeme rozvoj smyslového vnímání pomocí hudby, písní a tance, a také oblast výtvarnou a terapeuticky pracovní, při níž využíváme různé výtvarné a keramické techniky, pracovní postupy. V rámci smysluplného trávení volného času usilujeme, aby se klienti procvičili v sociálních dovednostech nebo sebeobslužných činnostech, poznávali nová místa a nacházeli nové kamarády.

Aktivity jsou určené zvlášť pro klienty s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem a zvlášť pro ostatní klienty s autismem, kteří potřebují více podpory.

Cíle aktivit jsou nastaveny v individuálním plánu klienta.

Jaké aktivity můžete využít:

 • pohybové a sportovní aktivity (např. Fitness loděnici, lezecká stěně LANOVKA, Jump aréna, cyklostezka, bazén, hřiště apod.) nebo v Autis Centru za využití sportovního náčiní (např. speciální tříkolky, basketbalový koš, branky, míče, florbalové hole, stůl na stolní tenis, švihadlo, herní prvky na hřišti apod.),
 • výtvarné a keramické aktivity (práce s různými materiály a za využití různých technik),
 • muzikohrátky, při nichž jsou používány hudební pomůcky (např. perkusní nástroje, bubny, klávesy, obrázkové písničky, CD apod.),
 • pracovní terapeutická dílna (trénink pracovních dovedností se dřevem, kovem a jinými materiály, využívány pracovní ponky a ruční nářadí),
 • relaxace na harmonizačním lůžku (rezonanční terapie)
 • aktivity doplňkové – aktivity využívané jako náhradní program v případě, že se klient nechce účastnit aktivity domluvené v individuálním plánu (např. práce s iPady, relaxace ve smyslové místnosti, deskové hry, pobyt v herně),
 • nácviky sociálních dovedností:
  • nácviky sociálních dovedností, při kterých trénujeme zejm. schopnost orientovat se a cestovat MHD, nakupovat, organizovat si svůj čas, vést diář, telefonovat či zařídit své osobní záležitosti na úřadech, obsluhu běžných spotřebičů, zacházení s penězi, nakupování, vaření a další sebeobslužné a potřebné sociálně komunikační dovednosti.
  • v rámci skupinových nácviků sociálních dovedností společně navštěvujeme běžně dostupné aktivity, např. divadlo, kino, restaurace, kavárny, výstavy apod. V rámci skupinových nácviků zdokonalujeme dovednosti, které používáme v mezilidských vztazích, učíme se správně číst sociální situace, najít řešení, sdělovat své potřeby, mluvit o svých pocitech, získáváme zpětnou vazbu od ostatních.

Služba je poskytována přímo v Autis Centru nebo v okolí.

V objektu Autis Centra se nachází: výtvarná a keramická dílna, místnost pro nácviky sociálních dovedností, pro muzikohrátky a terapii na harmonizačním lůžku, pracovní dílna s ponky, smyslová relaxační místnost, herna – společenská místnost, kuchyňka s jídelnou pro nácviky sociálních dovedností, zahrada s herními prvky.

Úhrada za službu

Služba v rozsahu základních činností je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně, při některých aktivitách si klienti mohou přispívat na materiál, zakoupení speciálních pomůcek, dopravu, vstupy, občerstvení apod.

Aktivity za využití behaviorálních přístupů a speciálních metod práce určených pro osoby s PAS

Individuální aktivity

Aktivity probíhají za přítomnosti rodiče, který tak přímo získává zpětnou vazbu, jak s vlastním dítětem s autismem pracovat, komunikovat a rozvíjet ho v domácím i jiném prostředí. Aktivity jsou zaměřeny na oblasti, které dítě s autismem zatím nezvládá, jednotlivé kroky jsou nastaveny společně s rodičem.

Individuální terapeutické aktivity o délce 45 minut jsou cíleny na rozvoj specifických dovedností dítěte podle jeho úrovně v těchto oblastech:

 • pracovní chování,
 • komunikace,
 • sebe obslužné dovednosti,
 • sociálně komunikační dovednosti,
 • hra a imitace.

Skupinové aktivity

Skupinové nácviky trvají 45 minut (15 minut – rozbor videí s dítětem za přítomnosti rodiče, 30 minut samotný nácvik – bez přítomnosti rodiče). Vždy po 4 sezeních poskytují terapeuti rodičům konzultaci, v jejímž rámci terapeut předává informace o průběhu nácviků a konzultuje s rodiči další možnosti rozvoje dítěte.

Nácvik je zaměřen na sociálně komunikační dovednosti, kooperaci a hru. K posílení zdravého sebevědomí slouží pozitivní zpětná vazba pomocí videonahrávky, která umožňuje dětem lépe vnímat vlastní jednání (vycházíme z principů videotréninku interakcí).

Provoz služby
Pondělí – čtvrtek: 7:30 – 18:30
Pátek: 7:30 – 16:00

Provoz aktivit
Pondělí – pátek: 7:30 – 16:00

Kontaktní pracovník:

Bc. Klára Paukovičová
Sociální pracovnice
Mobil: 775 566 081
Email: paukovicova@autiscentrum.cz

 

 

Hlavička pozadí