Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 1. 9. 2019
Účinný ode dne: 1. 9. 2019

Služba Cena

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA – základní činnosti 

 

Nácviky sociálních dovedností, rozvoj komunikace a nácvik pracovních dovedností bezplatně
·       individuální pro klienty s AS a VF PAS
·       individuální pro klienty s ostatními typy PAS
·       skupinové pro klienty s AS a VF PAS
·       skupinové pro klienty s ostatními typy PAS
Pohybové aktivity hradí se pouze reálné náklady nad rámec hlavních činností (např. na vstupy, trenéři, občerstvení)
Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna bezplatně
Muzikohrátky bezplatně
Relaxace na harmonizačním lůžku bezplatně
Sociálně terapeutická pracovní dílna bezplatně
Návštěva ve školském zařízení (ve spolupráci s SPC) bezplatně
Individuální konzultace pro rodiče bezplatně
Základní sociální poradenství bezplatně
Zprostředkování poradenství v oblasti sexuality a vztahů osob s PAS bezplatně
Klient může v rámci sociálně terapeutické činnosti přispívat na pomůcky a materiál.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Půjčovna odborné literatury 10 Kč/měsíc/kniha
Dohled nad osobami s PAS (od 13:00 do 16:00 hodin) 80,-Kč/hod. je-li nahlášeno do 7 dnů předem
130,- Kč/hod. při nahlášení později
Osobní asistence (zajištěno prostřednictvím jiné organizace) 130,-Kč/hod. + 10,-Kč/km
Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu

 

 

Hlavička pozadí