Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 1. 9. 2019
Účinný ode dne: 1. 9. 2019

Služba Cena

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA – základní činnosti 

 

Nácviky sociálních dovedností, rozvoj komunikace a nácvik pracovních dovedností bezplatně
·       individuální pro klienty s AS a VF PAS
·       individuální pro klienty s ostatními typy PAS
·       skupinové pro klienty s AS a VF PAS
·       skupinové pro klienty s ostatními typy PAS
Pohybové aktivity hradí se pouze reálné náklady nad rámec hlavních činností (např. na vstupy, trenéři, občerstvení)
Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna bezplatně
Muzikohrátky bezplatně
Relaxace na harmonizačním lůžku bezplatně
Sociálně terapeutická pracovní dílna bezplatně
Návštěva ve školském zařízení (ve spolupráci s SPC) bezplatně
Individuální konzultace pro rodiče bezplatně
Základní sociální poradenství bezplatně
Zprostředkování poradenství v oblasti sexuality a vztahů osob s PAS bezplatně
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 

Individuální nácviky (metoda O. T. A.) za přítomnosti rodiče  

500,-Kč/50 min.

·       práce s batolaty
·       práce s dítětem nad 3 roky
Odborné konzultace (metoda O. T. A.) 500,- Kč/50 min.
Vstupní blok do rodinného systému (metoda O. T. A.) 1.500,-Kč/90 min.
Návštěva v rodině v délce trvání 1 hod 500,-Kč/1 hod. + 10,-Kč/km
Osobní asistence (zajištěno prostřednictvím jiné organizace) 130,-Kč/hod. + 10,-Kč/km
Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
Dohled nad osobami s PAS (od 13:00 do 16:00 hodin) 80,-Kč/hod. je-li nahlášeno do 7 dnů předem
130,- Kč/hod. při nahlášení později

 

 

Hlavička pozadí