Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým sociálně aktivizační služby

Tým sociálně aktivizační služby zajišťuje poskytování jednotlivých aktivit, které probíhají pravidelně každý týden. Tým tvoří vedoucí sociálně aktivizační služby, sociální pracovník, odborní pracovníci, kteří vedou jednotlivé aktivity, nastavují individuální plány klientů, a dále asistenti, kteří pomáhají při jednotlivých aktivizačních činnostech.

Vedoucí sociálně aktivizační služby odpovídá za chod sociálně aktivizační služby, metodicky vede pracovníky, komunikuje s klienty a jejich zákonnými zástupci, koordinuje vedení dokumentace v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na vedoucí sociálně aktivizační služby.

Bc. Veronika Wohnigová
vedoucí sociálně aktivizační služby
Mobil: 720 955 180
Email: wohnigova@autiscentrum.cz

 

Hlavička pozadí